Co nabízíme

Strategická transformace

Analýza, strategické plánování, prioritizace, nadšení a aktivizace týmu, podpora při implementaci a další.

Cesta k úspěchu

Specifický plán implementace a řízení transformace využívající naše zkušenosti z mnoha oblastí světového byznysu.

Fitness programy ušité na míru

Online nebo hybridní fitness programy přizpůsobené specifickým firemním potřebám, zaměřené na zvýšení celkové energie ve společnosti a ke zlepšení individuální fyzické kondice zaměstnanců.

Mindfulness pro lídry

Vylepšíme soustředěnost a povědomí management týmu pomocí na míru ušitých týmových a/nebo individuálních workshopů.

Strategické M&A poradenství

M&A, analýza firemní strategie, identifikace silných a slabých stránek, ohodnocení schopnosti implementovat změny, vypracování obchodního plánu a ohodnocení investice, analýza rizik a jak jim předejít.

Vstup a expanze na rozvíjející se trhy

Vypracování vstupní strategie spolu s relevantními týmy, vyhodnocení existujících plánů a jejich schopnosti uspět, finanční udržitelnost, analýza trhu a potřeb zákazníků, komerční strategie.

Komerční poradenství

Pochopení trhu a potřeb zákazníků, marketingová strategie a konkrétní plány včetně digital, prodejní strategie a obchodní kanály, ohodnocení schopností týmu a identifikace mezer, start-up byznys plán.

“Naše poslání je pomáhat majitelům a lídrům firem ke zlepšení výkonnosti jejich byznysu. Náš tým a nezávislí poradci disponují zkušenostmi z mnoha zemí, oborů a kultur z velké části získaných v největších nadnárodních společnostech světa.

Věříme, že většina úspěšných společností má solidní strategii i exekuci. Takže v čem spočívá konkurenční výhoda? Schopnost transformovat se, schopnost zapojit lidi, schopnost správně nastavit zodpovědnosti. Umíme pomoci s úspěšnou firemními i individuálními transformacemi pomocí našich dlouholetých zkušeností, strategického poradenství, týmového a individuálního mentoringu. Promluvme si o tom, co můžeme společně dosáhnout.”

Dan Frolec, CEO, má více než 25+ let zkušeností z vedení různých potravinářských, sportovních, módních a obchodních společností v Evropě, Africe, Ásii a Austrálii. Než založil společnost Imbangan Strategic Advisory, vedl potravinářský byznys Unileveru v České a Slovenské republice, Nike rovněž v Čechách a na Slovensku, pak Nike pro střední východ a Afriku, Tommy Hilfiger pro střední východ a Afriku a konečně CSM Bakery Solutions v Evropě, Africe, Ásii a Austrálii. Dan se soustředí na pomoc byznys lídrům ve zlepšení výkonu firem, zlepšování kompetencí a dovednostní klíčových zaměstnanců společností ve světě, který je čím dál tím víc konkurenční a rychle se měnící.

Chcete se dozvědět více o možnostech spolupráce s Imbangan Strategic Advisory a jak vám můžeme pomoci v transformaci vašeho byznysu?

Úspěšné projekty

Naši klienti jsou většinou velmi spokojeni s naší prací. Podívejte se na vybrané komentáře:

“Spolupráce s Danem byla vždy efektivní, produktivní a příjemná. Dan byl jedním z klíčových partnerů, který mi pomohl vybudovat Tommy Hilfiger byznys na středním východě a v Africe”

David P. Thomson, CEO 2XU, Singapore

“Mentoring s Danem se mi líbil a posunul mě v tématech, o kterých jsme se bavili. Oceňuji hlavně schopnost bavit se o různých tématech a taktéž hlubší zamyšlení se nad konkrétními otázkami, s velmi specifickými výstupy. Spolu jsme se nad jednotlivými oblastmi zamysleli širším, uchopitelnějším a praktičtějším způsobem, který jsem byl schopen přijmout a aplikovat na svoje problémy. Cením si také ochoty poslouchat a osobních rad.”

Dan Vybíral, Engineering Lead & iOS Developer, Kiwi.com, Brno

Opravdu se mi líbila naše mentoringová setkání, nikdy jsem neměla pocit jako při přednášce, podařilo se nám společně najít velmi přirozený styl konverzace. Dan uměl přinést několik dobrých příkladů ze své bohatých manažerských zkušeností, zároveň jsem nikdy neměla pocit, že by prosazoval svá řešení nebo nápady. Úspěšně se nám podařilo projít všechna mentoringová témata, která jsem chtěla a naše online setkání tedy byla velmi užitečná.

Barbara Tambini, Operations Manager, Kiwi.com, Brno

“V rámci projektu Dubai Fitness Challenge nám Imbangan pomohl zapojit celý Smart4Power tým do fitness programu. ExFitt online trvá 4 týdny, během kterých se zaměstnanci s jakoukoliv fyzickou kondicí mohli zapojit a začít zlepšovat. Živé video konference s Danem byly efektivní a motivační, vytvořily potřebné nadšení a energii v týmu.”

Andreas Kolb, Managing Director Smart4Power, Dubai